Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Ligová soutěž družstev

Hlavním pořadatelem soutěže je Východočeský oblastní šipkový svaz (dále jen VOŠS). Ligová soutěž družstev se hraje výhradně na registrovaných a schválených šipkových přístrojích. Registrovaným hracím přístrojem se rozumí hrací přístroj, schválený před začátkem soutěže pořadatelem ligové soutěže, který pro něj vydá osvědčení pro ligovou soutěž, a za které je zaplacen registrační poplatek.

Ligová sezóna začíná v měsíci září a končí v měsíci červnu Mistrovstvím VOŠS. Více informací naleznete v pravidlech Ligové soutěže družstev v sekci Pravidla.

Termíny pro doplňování soupisek, registraci a přestupy hráčů najdete v sekci Termínový kalendář.