Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Soutěž družstev v moderních šipkách

Ligová soutěž družstev VOŠS

Pravidla platná pro ročník 2017/2018

Pro snazší pohyb na stránce vám pomůže tato rychlá navigace:

1. Základní ustanovení

2. Poplatky

3. Členění soutěží

4. Systém soutěže

Technická ustanovení

5. Šipkové terče

6. Technické předpisy pro šipky určené ke hře moderní elektronické šipky

7. Předpisy pro hrací plochu

8. Družstvo a hráči

9. Povinnosti pořádajícího družstva

10. Povinnosti hostujícího družstva

11. Definice pojmů

12. Utkání

13. Termíny ligových utkání, čekací doba

14. Bodování

Jednotlivá utkání jsou bodována takto :

15. Pořadí družstev

O pořadí družstev v konečné tabulce rozhoduje :

16. Termínový kalendář

17. Kontumace výsledku

18. Protesty

19. Hlášení výsledků

Výsledek utkání nahlásí domácí družstvo prostřednictvím svého kapitána bezprostředně po skončení utkání formou SMS zprávy na tel. číslo 602 145 261. Kompletně vyplněné a oběma kapitány podepsané zápisy o utkání odeslat nebo jinak doručit do dvou dnů od skončení utkání (nejdéle do středy) na adresu VOŠS, Palackého nám. 136, Hořice 508 01 nebo na fax. číslo 493 62 18 06 případně pak na e-mailovou adresu jan.subr@seznam.cz.

20. Závěrečná ustanovení

21. Dodatek č.1

Dodatek č. 1 k pravidlům ligové soutěže družstev VOŠS

změna článku 8, odst. e - článek e. se upravuje takto:

Na finálový turnaj ( Mistrovství VOŠS ) může za družstvo nastoupit kterýkoliv z hráčů uvedených na soupisce, pokud za družstvo nastoupil nejméně ve čtyřech utkáních v základní části soutěže.

Odehrané zápasy jednotlivých hráčů jsou evidovány VOŠS podle vyplněných zápisů o utkání, kde je kapitán povinen vyplnit i tabulku produktivity jednotlivých hráčů. Pokud tato tabulka není vyplněna, nejsou zápasy hráčům evidovány.

článek 17 - Kontumace výsledků - doplněn odstavec F

F) Pokud bude prokázáno, že ligové utkání nebylo odehráno a družstva mezi sebou výsledek domluvila a nahlásila, bude utkání kontumováno v neprospěch obou družstev se všemi důsledky, které z kontumace vyplývají.

Úprava pravidel byla navržena a schválena na schůzce kapitánů v Dobré Vodě dne 15.9.2007

22. Dodatek č.2

Dodatek č. 2 k pravidlům ligové soutěže družstev VOŠS

DODATEK K PRAVIDLŮM - DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VOŠS

23. Dodatek č.3

Dodatek č. 3 k pravidlům ligové soutěže družstev VOŠS

Informace a dodatky pravidel k právě probíhající ligové sezóně

Za VOŠS Jan Šubr - Předseda VOŠS